NÁVOD NA STRATÉGIU ÚSPECHU V SÚŤAŽIACH:

Usmerníme vás, akým spôsobom môžete monitorovať aktuálne vyhlásené verejné obstarávania a zároveň, akým spôsobom sa môžete v predmetných verejných obstarávaniach zúčastniť

Poskytneme vám komplexné poradenstvo v oblasti zapojenia sa do verejného obstarávania, o. i. vytvorenie vlastnej cenovej ponuky, príprava potrebných dokladov na zúčastnenie sa vo verejnom obstarávaní

Dohliadneme pri tvorbe vašej ponuky na dodržanie aktuálne platnej legislatívy a súčasne vás usmerníme pri aplikovaní predmetnej legislatívy v priebehu procesu verejného obstarávania

Spoluprácou odstránime bežné pochybenia, ktoré sa vyskytujú pri tvorbe ponúk a väčšinou majú za následok neúspešnosť v predmetných verejných obstarávaniach

 

PRE UCHÁDZAČOV/ZÁUJEMCOV:

Chceli by ste sa presadiť vo verejnom obstarávaní? Potrebujete poradiť pri príprave ponúk? Ponúkame Vám:

  • Poradenstvo pri príprave ponúk do verejného obstarávania,
  • Vypracovanie ponúk do verejného obstarávania,
  • Poradenstvo pri účasti v elektronickej aukcii,
  • Zastupovanie uchádzača/záujemcu pri otváraní obálok, podávaní námietok a iné.